____________    ___

  Home actueel

   Liturgische agenda

   Contactblad

   Sacramenten

  Pastoraal team

  Locatieraad

  Werkgroepen

  Secratariaat

  Geschiedenis

  Foto-impressies

  Veel gestelde vragen

  Links

  _______________

  Contact Adres:

   Parochiecentrum van de

   St. Pancratius-Emmaus

   Hofstraat 4

   7041 AD `s-Heerenberg

   Telefoon : 0314. 661224

   Email adres secretariaat

  

  _______________

    Contact de webmaster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De St.Pancratiuskerk.

Rond het jaar 700 na Christus sticht Sint Willibrord in Emmerik een kerk op de plaats waar nu de Sint Aldegundis staat. Vanuit deze hoofdkerk werden in de loop van de volgende eeuwen bijkerken gesticht. Bijvoorbeeld in Doetinchem, Netterden en ook in s-Heerenberg en Zeddam(1145). Deze laatste parochie besloeg het grootste deel van het Berghse land. Ook de plek waar Hendrik, de heer van Bergh, " 1240 een donjon of woontoren bouwde. Dit was de voorloper van het huidige kasteel. Zijn zoon Adam bouwde er " 1260 een toen katholieke kapel bij, toegewijd aan Sint Pancratius en Sint Gregorius. (Nu de huidige Nederlands hervormde kerk).

Sint Pancratius is nu de patroonheilige van de katholieke kerk.

Hoe men toendertijd aan deze patroon is gekomen, is niet duidelijk. Wel is bekend, dat de oudst bekende heer van Bergh, Constantijn, van de Bergh uit Malgarten kwam (bij Osnabruck). Bij hen stond Pancratius in hoge eer.

In 1379 kreeg 's-Heerenberg stadsrechten en wer een zelfstandige parochie. De Pancratiuskapel werd uitgebreid tot een ruime kerk.

Van de periode tussen 1600 en 1800, toen de godsdienststrijd tussen protestant en katholiek woedde en de katholieke bezittingen als "vijandelijk vermogen" werden geconfisqueerd, kan men zeggen, dat er in Bergh t.a.v.de katholieken een zeer verdraagzame mentaliteit heerste. Onder deze moeilijke omstandigheden bouwden de katholieken in  1680 een schuur (schuil) kerk aan de huidige Kerkstraat, vroeger Jodenstraat geheten.

In 1805 kreeg de 's-Heerenbergse kerkgemeenschap de zgn.Baustetterkerk op de plaats van het huidige plein en de nieuwe raadzaal achter het stadhuis. Pas na 1853 kan in Nederland het herstel van de bisschoppelijke hierarchie het startsein zijn voor een periode van bloei: een rijk rooms klooster- en verenigingsleven is het gevolg.

In 1897 wordt de huidige St Pancratìuskerk door Alfred Tepe in neogothische stìjl gebouwd. De katholieke gemeenschap van de St.Pancratiusparochie is in de Tweede Wereldoorlog niet zonder narigheid doorgekomen: Zo werden pastoor Galama en kapelaan van Rooijen naar Dachau gedeporteerd en zijn daar aan de ontberingen bezweken (zie het boek van pastoor W.Ramaekers: de martelaren van 's-Heerenberg).

Op zondag 1 juli 2012 was er een herdenkingsviering ter nagedachtenis aan het feit dat 70 jaar geleden (1942) pastoor Galama en kapelaan Van Rooijen op transport werden gezet naar een concentratiekamp. zie de foto's van de viering.

Het interieur van de St Pancratìuskerk werd in 1960 sterk versoberd. De rijzige toren herbergt een kostelijk erfstuk nl.de 500 jaar oude kerkklokken van de Kampense klokkengieter Geert van Wou. Zij heten Maria, Pancratius en Antonius.

Rond 1995 zijn er restauratie werkzaamheden begonnen. De buitenkant was eerst aan de beurt en daarna is de binnenkant terug gebracht in de oude stijl.

Na de grote opknapbeurt van de St. Pancratiuskerk in 's-Heerenberg in 2008, waarbij o.a. de oorspronkelijke decoraties op muren en plafond weer terug zijn gebracht, bleef er een grote wens over: de restauratie van het orgel.
De opdracht voor de bouw van het orgel is in 1906 aan Maarschalkerweerd verstrekt, tien jaar na de bouw van de St. Pancratiuskerk. In 1907 werd het in gebruik genomen.
Het duurde tot januari 2011 voor de restauratie van het orgel in gang werd gezet. De restauratie werd verricht door Elbertse Orgelbouw in Soest. In november 2011 werd het in delen naar Soest vervoerd. Vader Elbertse werkte bij Maarschalkerweerd en het volledige archief daarvan is nu bij Elbertse.  Alle documentatie was dus voorhanden. Begin januari 2012 is het orgel weer in elkaar gezet. Op  13 maart 2012 is de restauratie van het orgel opgeleverd en toen weer  speelklaar.

Op 23 juni 2012 is door Pastoor Ben Aarsen het orgel ingezegend. Paula van Diesen (organiste) begeleide het Pancratiuskoor dat speciaal voor deze gelegenheid een feestelijk lied hadden ingestudeerd o.l.v. Ans Strik. Paula van Diesen bracht daarna twee prachtige orgelwerken ten gehore. Dhr. drs. Jan Boogaarts (KKOR) gaf een korte (technische) uitleg over het bijzondere orgel. Marcel Verheggen (Orgeladviseur, Orgeldocent en Organist van de St. Servaasbasiliek in Maastricht)  haalde alles uit het orgel en bracht meerdere prachtige composities ten gehore, echt iets voor de orgel-liefhebber maar ook voor alle parochianen. Voor deze gelegenheid was speciaal  een  boekje gemaakt

Geschiedenis uitgaven:

Old Ni-js nr 38 (uitgave:1997)

In 1997 is door de Heeemkunde kring Bergh een uitgave van Old Ni-js  NUMMER 38 volledig aan de Pancratiuskerk gewijd t.g.v. 100 jarig bestaan.

 

INHOUD in pdf data te downloaden:

H1.   Ten  geleide.

H2a. Sint Pancratiusparochie (1399-1897).

H2b. Pastoor Johannes Theodorus Nales.

H2c. Vorst Leopold van Hohenzollern.

H2d. De kogel  door de kerk.

H2e. De keuze van stijl en architect.

H2f.  De bouw van de nieuwe kerk.

H3a. Het feest van de kerkwijding.

H3b. Honderd jaar katholieke leven in NL.

H3c.  Het kerkkoor Sint-Caecilla.

H3d. Het verenigingsleven.

H4a. Periode 1940-1945  Wereldoorlog II.

H5a. Periode 1945-1965.

H6a. Periode 1965-1997.

Brochure over de Pancratius

Artikel: Uit erfenis vandaag en morgen pag. 100

Publicatie over de kerkklokken in contactblad 1996.

Over Geert van Wou , de klokkengieter.

Pancratius stijl kenmerk

Boekje over Martelaren Galama van Rooijen

Bidprentje Galama van Rooijen

Uitgave Maarschalkerweerd orgel

De volledige uitgave is te koop bij het secretariaat voor 5 euro.

foto link naar foto's over het orgel

 

luister naar opnames uit 23 juni 2012

 Pancratius op Berghapedia

Artikel over de kruiswegstaties uit Old Ni-js nummer 84 van de heemkunde kring

   

Artikel  over het  Bernulphus gilde Old Ni-js nummer 84

 

 

 

meer uitgaven: