____________    ___

  Home

   Liturgische agenda

   Contactblad

   Sacramenten

  Pastoraal team

  Locatieraad

  Werkgroepen

  Secratariaat

  Geschiedenis

  Foto-impressies

  Veel gestelde vragen

  Links

  _______________

  Contact Adres:

   Parochiecentrum van de

   St. Pancratius-Emmaus

   Hofstraat 4

   7041 AD `s-Heerenberg

   Telefoon : 0314. 661224

   Email adres secretariaat

  

  _______________

    Contact de webmaster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harde werkers in de wijngaard
De geloofsgemeenschap heeft een groot aantal werkgroepen die allemaal door vrijwilligers gerund worden. Deze hebben allemaal een eigen aandachtsgebied.

 Index:

Avondwake

Bloemen en kerkversiering

Communiewerkgroep

Doopvoorbereiding

Drukkerijploeg

Kerststal en boomgroep

Koor Pancratiuskoor

Ledenadministratie en kerkbalans

Kosters

Misdienaars en Acolieten

MOV groep

Redactiegroep contactblad Gabriel

Schoonmaakgroep en tuinonderhoud

Secretariaat

Uitvaartgroep

Vormselwerkgroep

Vouw-niet en bezorggroep contactblad Gabriel.

Wachttelefoongroep

Werkgroep woord en communie vieringen.

Ziekenbezoekgroep

  

AVONDWAKEGROEP

In de Pancratius- en in de Emmausgeloofsgemeenschap is een gezamenlijke avondwakegroep, bestaande uit daarvoor opgeleide vrijwilligers.

Als er na een overlijden een avondwake is nemen 1 of 2 personen van de groep contact op met de familie en wordt in overleg met de nabestaanden de dienst zowel in woord als muziek ingevuld.

naar index

BLOEMEN EN KERKVERSIERING

Er zijn een paar dames die zorgen dat de bloemen in de kerk er altijd goed uitzien. Bij bijzondere gelegenheden zijn er nog anderen die een handje uitsteken.

naar index

 

COMMUNIEWERKGROEP

De communiewerkgroep bestaat hoofdzakelijk uit ouders van communicanten samen met een lid van het pastoraal team. Samen regelen zij de voorbereiding voor de 1e communie in samenwerking met alle andere ouders van de communicanten.Zij maken de afspraak voor het , rondje kerk,  en de andere activiteiten rondom de communie.

naar index

 

DOOPVOORBEREIDING

Een keer per maand of zoals aangegeven in het Contactblad is er een doopvoorbereiding in samenwerking met een lid van het pastoraal team.

naar index

 

DRUKKERIJPLOEG

De Emmaus- en Pancratiusgeloofsgemeenschap heeft ook een eigen drukploeg. Deze mensen drukken niet alleen het Contactblad, maar ook alle andere boekjes die in de kerk bij speciale vieringen gebruikt worden.

naar index

 

KERSTSTAL EN BOOMGROEP

De kerststal en boomgroep zorgt voor het zetten en weer opruimen van de kerstversiering in de Pancratiuskerk. Toch zijn ze niet alleen met de kerst actief, maar bij alle activiteiten waar een helpende hand nodig.

naar index

 

KOOR-PANCRATIUSKOOR

Het Pancratiuskoor is een gemengd kerkkoor en telt ongeveer 30 leden. Het koor is opgericht in 1970 en verzorgt de weekenddiensten in de Pancratiuskerk, maar ook de rouw- en trouwdiensten. Het koor kent een uitgebreid repertoire, zowel Nederlands als Latijn.  Er wordt gezongen op iedere 1e, 3e en eventueel de 5e zondag van de maand. De repetities zijn iedere dinsdagavond vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur in het repetitielokaal van het kerkkoor in de Kerkstraat. Het is een goed koor en ze houden van gezelligheid.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Contact persoon mevr. Hennie Ruikes.

naar index

 

KOSTERS

In de Pancratiuskerk zijn weekkosters, die zorgen voor het openen en sluiten van de kerkdeuren, erop letten dat brandende kaarsen geen brand veroorzaken, om 12 uur het Angelus luiden en als er iemand is overleden om ongeveer 10 minuten voor 12 de gestorvene overluiden. Het overluiden gebeurt nooit op zondag.

Zij zijn ook aanwezig bij de diensten door de week en zorgen dat alles daarvoor in orde is.

De weekendkosters hebben dezelfde taken als de weekkosters en zijn tevens lector bij weekendvieringen.

naar index

 

 LEDENADMINISTRATIE EN KERKBALANS

Een aantal mensen houdt de ledenadministratie bij. De nieuwe kerkleden, bv. de dopelingen, de verhuizingen, de uitgeschreven leden en de overleden parochianen.

Deze groep maakt rond januari ook de brieven en lijsten voor de Kerkbalans, de manier om geld te verzamelen om onze geloofsgemeenschap in stand te houden.

naar index

 

MISDIENAARS EN ACOLIETEN

De acolieten zijn hoofdzakelijk aanwezig bij uitvaarten.

De misdienaars hebben hun taak bij de andere vieringen.

Enkele grotere misdienaars mogen na een speciale zegening van de pastoor helpen bij het communie uitdelen.

Een keer per jaar is er een misdienaarsuitje, in plaats van aan te sluiten bij de vrijwilligersavond, die meer voor volwassenen is.

Er zijn altijd nieuwe misdienaars nodig, dus jongens en meisjes die de eerste Heilige Communie hebben ontvangen  kunnen zich aanmelden bij dhr. Chris Wigman of het secretariaat.

 

naar index

 

MISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN VREDE GROEP

De geloofsgemeenschappen St. Pancratius,  Emmaus  en St. Suitbertus  hebben al vele jaren een gezamenlijke  werkgroep voor MOV (Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede) .

De werkgroep organiseert elk jaar de Vastenactie, waarbij het project  tijdens een speciale viering in de kerk wordt gepresenteerd. Ook de scholen in de betreffende plaatsen worden bij de inzamelingsactie betrokken. De kinderen van groep 5 tot en met groep 8 zamelen door middel van een -heitje voor een karweitje-  geld in tijdens de vastentijd.

naar index

 

REDACTIEGROEP CONTACTBLAD-GABRIEL

Deze groep kijkt welke mededelingen geschikt zijn voor de Gabrielblad en welke mededelingen beter in het eigen Contactblad geplaatst kunnen worden. Als iemand een stukje heeft dat geschikt is voor een van beide bladen, kan dat naar het secretariaat gemaild worden en daar bekijkt de redactie of er in de eerstvolgende editie een plaats voor is.

 

naar index

 

SCHOONMAAKGROEP EN TUINONDERHOUD

Er is een grote groep vrijwilligers dieper toerbeurt zorgen voor het schoonhouden van de kerk. Het secretariaat wordt netjes gehouden en de tuinman zorgt ervoor dat de tuin er altijd goed bij ligt.

 

naar index

 

SECRETARIAAT

Mw .Willy Ampting en mw. Thea Tousain werken op  het secretariaat aan de Hofstraat 4, dat geopend is op dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00  tot 12.00 uur. Men kan er terecht voor het opgeven van gebedsintenties, het afspreken van een huwelijks- of een doopdatum, het aangeven van een overlijden en het afspreken van de uitvaartdienst en wat er eventueel verder te vragen is.

De dames regelen het doorgeven van de voorbeden en de mededelingen voor de vieringen in de kerk, de lijst van voor te lezen gebedsintenties, de wijzigingen in het ledenbestand en vele dingen meer.

naar index

 

UITVAARTGROEP

De Pancratius- en de Emmaus geloofsgemeenschappen hebben een van de oudste uitvaartgroepen van de Gabrielparochie. De vrijwilligers van de uitvaartgroep worden ieder jaar bijgeschoold. Bij een overlijden wordt in samenspraak met de nabestaanden de kerkelijke uitvaart geregeld en daarna de begeleiding naar het kerkhof of crematorium.

 

naar index

 

VORMSELWERKGROEP

Net zoals de communiewerkgroep bestaat de vormselwerkgroep uit ouders en een lid van het pastoraal team. Samen regelen zij de voorbereiding op het vormsel in samenwerking met alle ouders van de vormelingen. Zij regelen het bezoek aan de kerk, het secretariaat en  andere activiteiten rondom het vormsel.

 

naar index

 

VOUW-NIET EN BEZORGGROEP CONTACTBLAD GABRIEL.

Een grote groep van meer dan 50 personen uit beide geloofsgemeenschappen vouwen,  nieten en bezorgen ons eigen contactblad.

Sinds 2011 komt  3 a 4 keer per jaar  voor de bezorgers nog het Gabrielblad bij, het  blad dat bestemd is voor de gehele Gabrielparochie.

naar index

 

 WACHTTELEFOONGROEP

Indien het secretariaat gesloten is heeft een groep vrijwilligers van de Emmaus en de Pancratius geloofsgemeenschap bij toerbeurt een week de wachttelefoon.

Deze telefoondienst is alleen voor dringende oproepen bij een overlijden.

De vrijwilligers zorgen ook dat alle betreffende partijen en werkgroepen worden ingelicht en dat de uitvaartondernemer verder kan met de planning van de uitvaart.

 

naar index

 

WERKGROEP WOORD EN COMMUNIE VIERINGEN.

Binnen de geloofsgemeenschap St. Pancratius en Emmaus worden de vieringen verzorgd door de werkgroep Bergh.

De leden van deze werkgroep verzorgen bij toerbeurt 1 weekend in de maand een woord  en communieviering.

Contactpersoon:

Dhr. Piet Janssen

Voorthuizerweg 1

7039 CT Stokkum

Tel: 0314-667228

 

naar index

 

ZIEKENBEZOEKGROEP

Met de Kerst en Pasen brengt  de groep een attentie naar parochianen van de Emmaus en Pancratiusgeloofsgemeenschap in de diverse  verzorging en verpleeghuizen.

Ook parochianen  die de dagopvang bezoeken worden niet vergeten. In verband met de wet op de privacy is het moeilijk te weten te komen welke parochianen de dagopvang bezoeken. Om niemand te vergeten is het zo belangrijk dat namen door worden gegeven..

De bezoekgroep denkt er over haar activiteiten uit te breiden met het bezoeken van parochianen aan huis. Gedacht wordt aan mensen met bijvoorbeeld beperkte mobiliteit en mensen die herstellende zijn van een ziekte, of om een andere redenen een bezoekje op prijs stellen.

De ziekenbezoekgroep zou het daarom prettig vinden te weten, welke mensen bezoek willen ontvangen. We kunnen iemand eenmalig, maar indien gewenst, ook vaker bezoeken.

Lijkt u dit een goed idee, of kent u wellicht iemand die dit op prijs stelt, laat het ons dan weten.

U kunt contact opnemen met mevr. Merie van Huet, tel: 662037

naar index